ศูนย์แพทย์ชุมชน บ้านชวน

         

CMU:BANCHUAN

สุขภาพต้องมาก่อน " Healthy First "

ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านชวน ตั้งอยู่ที่ บ้านชวน หมู่ 17
ตำบลบ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

โทร.044127056

 
วันที่ 14-15 สิงหาคม51ที่ผ่านมา ทีมศูนย์แพทย์ (CMU tract A) เขต 13 ได้มีการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐาน โดยใช้มาตรฐาน PMQA มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนางานมาตรฐบริการ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  ช่วงเย็นมีการสรุปผลงานและขับกล่อมทีมงานในบรรยากาศคาวบอยไนท์ โดยคุณหมอกุ้ง หัวหน้าทีมงานเป็นผู้ฟังสรุปผลการดำเนินงาน  งานนี้ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านชวน มีผู้เข้าร่วม 2 ท่านคือ
1.คุณสักรินทร์ ไกรษร และ 2.คุณไพทูรย์ ชินแสง

 เยี่ยมบ้าน (Home visite)และ War room

 การให้บริการ รักษาพยาบาลในสถานบริการอย่างเดียวไม่สามารถดูแลระบบสุขภาพของชุมชนได้ ต้องมีการให้บริการเชิงรุกในชุมชน ได้แก่ การจัดทำแผนชุมชน แผนหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพร่วมกับการจัดตั้งพลังชุมชน กลุ่มสร้างสุขภาพต่างๆ มีการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง อย่างต่อเนื่อง การสร้างสุขภาพต้องรวมถึงในโรงเรียน ในวัดและกลุ่มอื่นๆที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้าน

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2551 จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร นครพนม สกล ร้อยเอ็ด อุบลฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ครบรอบ 18 พนักงานอนามัย หรือ พอ.รุ่น 52 วสส.ขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้มีคุณบุญมี คุณอนุสรณ์ คุณจุฬา คุณหน่อง คุณชาญ คุณสง่า คุณบุญชู และเพื่อนๆอีกหลายคนร่วมกันจัดงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานนี้บรรลุความสำเร็จอย่างงดงาม เพื่อนๆทุกครอบครัวมีความสุขมากต้องขอขอบคุณคุณแม่ต้อยภรรยาท่านบุญมีที่ดูแลเพื่อนๆสามีได้งานนี้ขอยกโป้แถมก้อยให้เลยครับ 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก>>>>>> 

 

 คปสอ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ จัดอบรม Mr.TB 

ในวันที่ 27-28 พ.ย. 2551 โดยท่าน นพ.ประสบสุข พุฒาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ กล่าวเปิดงาน และให้นโยบายว่า ปัจจุบันโรควัณโรคได้กลับมาระบาดเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่และ พลังที่สำคัญที่จะหยุดยั้งการแพร่โรคนี้ได้อย่างดีคือ พลัง อสม.ที่กระจายตัวอยู่ในทุกหมู่บ้าน หลังจากทุกท่านผ่านการอบรมแล้วจะได้ชื่อว่า Mr.TB  โดยมีหน้าที่หลักคือการค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือหมออนามัยในการติดตามรักษาให้โรคนี้หายไปจากพื้นที่บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่.อสม.ที่เข้ารับการอบรมหมู่บ้านละ 2 คน รวมประมาณ 300 คน

 ภาพกล่าวเปิดงาน

 

ภาพข่าวโดย สักรินทร์

  เตรียมเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก่อนเปิดภาคเรียน 

หน้าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มเปิดภาคเรียน ซึ่งอาจจะมีเด็กนักเรียนที่กลับมาจากการเรียนภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ หรือไปท่องเที่ยวกับผู้ปกครอง นักเรียนบางคนอาจเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 นักเรียนเหล่านี้จึงอยู่ในข่ายการเฝ้าระวังโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคในโรงเรียน และจะจัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง และแจ้งให้ทราบก่อนเปิดภาคเรียน

“หากเปิดเรียนแล้ว ขอให้ครูอนามัยประจำโรงเรียน สังเกตเด็กนักเรียนทุกคน หากพบมีอาการป่วย คล้ายไข้หวัด ควรให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และพักที่บ้านจนกว่าอาการจะหาย โดยให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่เดินทางกลับมาภายใน 7 วันก่อนเปิดเรียน จากพื้นที่ที่มีรายงานการพบผู้ป่วย หากนักเรียนป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัด แนะนำให้ไปพบแพทย์  <<More>>

 

พิธีวางศิลาฤกษ์ เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

วันที่ 24 เม.ย 2552 เช้านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายถาวร  พรหมมีชัย ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ แห่งใหม่ มีหัวหน้าหน่วยงานราชการ หน่วยงานในอำเภอและประชาชนในชุมชนร่วมงานจำนวนมาก

 

    

 


 

ข่าว อสม. ปี 2552

มีนาคม  2552 อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้รับค่าตอบแทนการเสียสละในการทำงานในหมู่บ้านแล้วคาดว่าจะได้รับเดือนละ 600 บาท ตามข่าว
<< เพิ่มเติม >>

 

        ประชาสัมพันธ์ ข่าว วัน อสม. ปี 2552 
   อ.บำเหน็จณรงค์  

ปีนี้ ตำบลบ้านตาลเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวัน อสม.แห่งชาติ จัดที่โรงเรียนบางอำพนธ์วิทยา ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเช้าจะมีการอบรมวิชาการ และแนวทางการทำงานในปี 2552 ในช่วงบ่ายจะมีการแบ่งกลุ่ม Walk Rally ตามกิจกรรมสุขภาพหรืองานสาธารณสุขมูลฐาน 14 กิจกรรม ในช่วงเย็น 18.00-24.00 จะมีการแสดงกิจกรรมจาก อสม.ของตำบลต่างๆ งานนี้ อสม.สนุกสนานและได้รับความรู้ในการดำเนินงานเพื่อประชาชนอย่างมากแน่นอน

ภาพเก็บตก PMQA.

  ทีมเขต 13

 ทีม คัพบำเหน็จ-ซับใหญ่

 ชมภาพบรรยากาศ กีฬาสา'สุขโซนใต้ ปี 2551 โดยมี คปสอ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 51 ที่ผ่านมา

ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านชวน ยินดีต้อนรับ
คุณหมอ เพชร นายแพทย์เอกพัชร  เสี่ยงเทียน นายแพทย์จากโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ที่ได้ออกมาเป็นแพทย์ประจำศูนย์แพทย์แห่งนี้

 

 เดือนกันยายน 51 - ตุลาคม 51 ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านชวน มีกิจกรรมรณรงค์ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดและหัวหใจ เนื่องจากว่า มีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้อีกมากที่ตนเองป่วยแต่ไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรค จะมาหาหมอหรือ เจ้าหน้าที่ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย หรือบ้างครั้งพบว่าเป็นโรคเพราะมารักษาโรคอื่น เช่น ปวดศีรษะ ปวดไหล่ ไมเกรนแต่พบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันแทน  ทีมงาน อสม.กับเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ได้รณรงค์ตรวจคัดกรองเชิงรุกในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 

วันนี้ ท่านตรวจความดันโลหิตหรือนำตาลในเลือดหรือยัง

http://pig-23.blogspot.com/

 

การให้บริการแบบองค์รวมผสมผสาน พูดง่ายแต่การดำเนินงานไม่ใช่เรื่องหมูๆครับ เพราะยิ่งเราจัดบริการให้บริการดีเท่าไหร่ ก็มักพบว่าผู้รับบริการเพิ่มมากตาม เหมือนกับว่าถ้าเราให้บริการดีแล้ว ผู้ป่วยมาหาเราเองทั้งในเขตและนอกเขต ทำให้เวลาส่วนใหญ่ไปตกอยู่ที่เจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดบริการในสถานบริการมากว่าให้บริการเชิงรุกในชุมชน การบริการเชิงรุก มีมากมายหลายอาจารย์ บางคนเลือกจาการประสบการณ์ของตนเอง จากการทำแผนในชุมชน ที่ศูนย์แพทย์แห่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับศูนย์แพทย์อื่น มีผู้ป่วยเรื้อรังจำนวนมากมารับบริการ ทำให้เวลาส่วนใหญ่เป็นการจัดบริการ บางวันเหนื่อยถึง  5 โมงเย็น เล่นเอาทั้งแพทย์ เภสัช พยาบาล ประจำศูนย์แพทย์ แทบเป็นลมเหมือนกัน แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มและความหวังของคนไข้ที่มอบความไว้วางใจให้เราแล้ว ความเหนื่อยล้าแทบจะปลิดทิ้งได้เลย

   กิจกรรมวันนี้ 

การเยี่ยมบ้าน (Home visite) ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านชวน โดยหัวหน้าสักรินทร์ ไกรษร หัวหน้าศูนย์แพทย์ ร่วมกับคุณชุติม เลิศอาวุธ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการและทีมสุขภาพ ได้ออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันนี้ได้เยี่ยมบ้านคุณยายวัย 72 ปี เมื่อ 2 วันก่อนยังเดินได้ ทานข้าว พูดคุยสนุกสนาน อยู่ดีตอนเช้าตื่นขึ้นมาพูดได้น้อย แขนขาข้างขวาขยับไม่ได้ วันนี้ทีมสุขภาพไปเยี่ยมบ้านและได้ทำการส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

การเยี่ยมบ้านในปัจจุบันต้องทำนอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคนไข้ที่มารับบริการในแต่ละวันมีจำนวนมาก การเยี่ยมบางรายต้องใช้เวลานาน มีการแนะนำหรือสอนการดูแลการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังแต่ละประเภทเพี่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมา

 

 
                                  
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านชวน บริการทำฟัน ทุกวันพุธ และ พฤหัสบดี


ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านชวน เปิดรับสมัคร อสม.และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมนวดไทย ฉบับราชสำนัก ใช้ระยะเวลาอบรม 10 วันระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2551 มอบวุฒิบัตรทั้ง     ภาษาไทยและอังกฤษ สนใจติดต่อ
คุณสักรินทร์ ไกรษร 0817787766